חשיבותו ותפקידו של האפוטרופוס לקשיש עם ירידה קוגניטיבית

למה אפוסטרופוס ?

מטבע הדברים, איש לא היה רוצה לראות את יקיריו מגיעים למצב של פגיעה קוגניטיבית ואובדן צלילות דעתם. אך המציאות מראה כי במקרים רבים מגיע הרגע בו האדם כבר לא נמצא במצב שמאפשר לו לקבל החלטות משמעותיות הנוגעות לעניינים בריאותיים, כלכליים ומשפטיים. במקרים אלו, קיימת חשיבות רבה לתפקידו של האפוטרופוס בחיי הקשיש הסובל מירידה קוגניטיבית. כל המידע החיוני אודות אפוטרופוסות לקשישים הסובלים מפגיעה קוגניטיבית במאמר שלפניכם.

באלו מקרים מתעורר צורך למינוי אפוטרופוס לקשיש?

אפוטרופוס ימונה לקשישים, כפי שקורה גם עם אנשים בגילאים אחרים, במצבים בהם בית המשפט מכיר בהם כחסרי ישע או פסולי דין. 

במילים פשוטות, במצבים בהם הקשיש אינו מסוגל עוד לדאוג לעצמו, מתח תלות בזולת, או מאובחן על ידי רופא פסיכיאטרי כחסר תובנה למצבו ונעדר יכולת שיפוט תקינה. 

בקרב בני גיל הזהב, מצבים אלו מתקיימים באופן שכיח על רקע בריאות ירודה, הגוררת מצב סיעודי, או בעקבות פגיעה קוגניטיבית ונפשית, המכונה "תשישות נפש", כפי שקורה במצבים דמנטיים ובמחלת האלצהיימר. 

קשיש הסובל מבעיות זיכרון חמורות, עלול ללכת לאיבוד, לבזבז כספים בגלל בלבול, ואף לסכן את עצמו או סביבתו במצבים של התקפי אלימות או דיכאון.

 לפיכך, מתעורר צורך דחוף למינוי אפוטרופוס שימנע מהקשיש להשתמש באופן חסר אחריות במשאביו הכלכליים, ידאג לכך שיקבל את כל הטיפולים הרפואיים, התרופתיים והסיעודיים להם הוא נזקק, וישהה לצדו או ידאג לו להשמה בבית אבות ייעודי, על מנת לערוב לביטחון שלו ושל סובביו. 

בקשת מינוי אפוטרופוס הנה תהליך המתקיים בבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט הוא אשר יכריע האם המינוי יהיה כללי, שפירושו אפוטרופוסות על כל תחומי חייו של הקשיש, או חלקי, המוגבל לתחומים מסוימים כדוגמת גוף (אחריות לטיפול הגופני בקשיש) או רכוש (פיקוח על מצבו הכלכלי). בנוסף, רשאי בית המשפט למנות לקשיש הסובל מפגיעה קוגניטיבית אפוטרופוס באופן זמני או קבוע, וזאת בהתאם לחוות דעת רפואית על מצבו.

פטיש של חוק

חלופות משפטיות לאפוטרופוסות

היות ומינוי אפוטרופוס הנו תהליך משפטי הכרוך במידה רבה בשלילת זכותו של האדם להחליט בענייניו, הוא שמור למקרים קיצוניים בלבד. במקרים אחרים, ניתן להסתייע בחלופות משפטיות אחרות. אחת מהן היא ייפוי כוח. 

ייפוי כוח פירושו הרשאה שאותו קשיש מעניק לאדם מסוים, על מנת לבצע פעולות שונות בשמו. 

מייפה הכוח הוא אשר מחליט על התחומים בהם מיופה הכוח יפעל בשמו. ייפוי כוח יכול להינתן לגבי תחומים מסוימים, כמו רכישה ומכירת רכב או ניהול חשבון בנק, או באופן כללי, לדוגמא לכלל הפעולות המשפטיות הנדרשות. 

בדומה לאפוטרופוסות, גם ייפוי הכוח יכול להיות קבוע או זמני. ייפוי כוח רפואי שמוכן מבעוד מועד, מהווה דרך מיטבית להבטיח שבמידה ותחול פגיעה בריאותית או קוגניטיבית, יהיה מי שידאג לכל ענייניו הרפואיים של הקשיש. 

על ייפוי הכוח יש לחתום בנוכחות איש מקצוע כמו עורך דין, עובד סוציאלי, רופא או פסיכולוג.

ייעוץ והכוונה למציאת בתי אבות, דיור מוגן ומוסד סיעודי

חייגו ו 072-395-1175 

או השאירו פרטים:

חובותיו של האפוטרופוס

בראש ובראשונה, חובתו הבסיסית של האפוטרופוס הנה לדאוג למכלול צרכי החסוי הנמצא תחת אחריותו. בין היתר, אחראי האפוטרופוס לשמור על נכסי החסוי, לנהלם כשורה לטובתו, וכן לייצגו בכל הליך משפטי.

יש לציין שהאפוטרופוס כפוף להחלטות בית המשפט ומחויב למלאן במדויק. במידה והתמנו מספר אנשים כאפוטרופוסים בתחומים שונים, כמו רכוש, גוף ודין, הם מחויבים לתאם ביניהם כל פעולה הנוגעת לקשיש החסוי, מתוך דאגה לטובתו ורווחתו. 

בנוסף, על האפוטרופוס להגיש בכל שנה דו"ח כספי לאפוטרופוס הכללי שמונה על ידי בית המשפט, ולנהל את חשבונותיו בהתאם לדרישות החוק.

זכויותיו של האפוטרופוס

נשאלת השאלה אם אפוטרופוס אמור לקבל שכר בתמורה לתפקודו? מסתבר שאפוטרופוס אכן זכאי לשכר חודשי כתמורה לפועלו, המשולם מכספו של החסוי, וזאת בכפוף לסכום שייקבע בבית המשפט לאחר הגשת בקשה בנדון. 

עמידה בכל חובותיו ומילוי תקין של תפקידיו השונים, מהווים תנאי לקבלת שכר הטרחה של האפוטרופוס. בנוסף, זכאי האפוטרופוס למימון הוצאות נלוות הקשורות לתפקידיו. 

זאת, על אף שמרבית האפוטרופוסים של קשישים הסובלים מפגיעה קוגניטיבית מתמנים מקרב קרובי משפחתם, ואינם מקבלים כל תשלום שהוא, מטבע הדברים. 

אפוטרופוס רשאי לקבל הוראות ברורות ומדויקות מבית המשפט, בכל סוגיה הקשורה לתפקידיו ואשר לא קיימים לגביה הוראות או הסדרים הקבועים בחוק. תפקיד האפוטרופוס מסתיים במידה והוא מודיע על התפטרותו לבית המשפט, ומקבל את אישורו, או מפוטר על ידיו. 

כך גם במידה ובית המשפט מבטל את הכרעתו לגבי היותו של הקשיש פסול דין, ופוסק שהסיבות למינוי האפוטרופוסות חדלו מלהתקיים, או שמטרתה הושגה. בנוסף, האפוטרופוסות תסתיים במקרה בו החסוי נפטר.

שלבי התהליך למינוי אפוטרופוס

את הבקשה למינוי אפוטרופוס לקשיש הסובל מפגיעה קוגניטיבית יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה, באזור בו מתגורר החסוי. קרוב המשפחה המבקש להתמנות לאפוטרופוס יכול להגיש את הבקשה ישירות או באמצעות עורך דין. 

במקרים בהם החסוי מאושפז בבית חולים, קיימת אפשרות להגיש את הבקשה דרך עובד סוציאלי הנמצא באותו מוסד הרפואי. 

לצורך ההליך יש לצרף טופס בקשה ובו פרטיו האישיים של החסוי, לרבות פירוט מצבו הרפואי או הנפשי והסיבות שבעטיין רואים לנכון למנות לו אפוטרופוס. כמו כן, יש לציין אם הבקשה מתייחסת למינוי זמני או לצמיתות, ולכלול גם את פרטי האדם המבקש להתמנות כאפוטרופוס, וכתב הסכמה החתום על ידו. 

בנוסף, יש להחתים גם את קרובי משפחת החסוי מדרגה ראשונה על כתב ההסכמה, או לכלול את פרטיהם האישיים במידה והם מתנגדים להליך. 

מסמכים נוספים שנדרשים כוללים חוות דעת פסיכיאטרית או פסיכו-גריאטרית, ותצהיר החתום על ידי עורך דין לאימות כל העובדות המצורפות לבקשה. במקרים דחופים, יש להוסיף לכך מכתב חוות דעת רפואית מיוחדת.

תהליך בבחירת האפוטרופוס

גישור בתהליך מינוי אפוטרופוס על ידי משפחתו של הקשיש

התמודדותה של המשפחה בתהליך מינוי אפוטרופוסות להורה קשיש הנזקק לכך, כוללת החלטות לא פשוטות, ועלולה להיות מורכבת וכרוכה במתח ואף סכסוכים. 

זאת, היות וקרובי משפחתו של החסוי לא תמיד מחליטים ביניהם על נקודת המבט והדרך הראויה לפעול בה, בסוגיות שונות הקשורות אליו. 

גישור מהווה אפשרות לפתרון בעיות אלו בדרך מקרבת, היות והוא מעניק לקרובי המשפחה המעורבים בנושא הזדמנות לשוחח ולבחון יחד אפשרויות שונות לפעולה, ללבן חששות וחילוקי דעות, ולהגיע להחלטות שמקובלות על כל הנוגעים בדבר. 

השיח מתקיים בהנחייתם של מגשרים מקצועיים, באווירה רוגעת ומכובדת, וזאת במטרה להגיע לפתרון בהסכמה הדדית, והוא מהווה חלופה ליישוב משפטי של הסכסוך המשפחתי.

נורות אזהרה שעלולות להעיד על תפקוד לקוי של האפוטרופוס

למרבה הצער, קיימים מקרים בהם האפוטרופוס מנצל לרעה את מעמדו, כדי להשפיע על צוואתו של החסוי או על אופן חלוקת הירושה העתידי, לניצול כלכלי שוטף, עד כדי השתלטות מוחלטת על נכסיו של הקשיש ואף פינויו למוסד בניגוד לרצונו. 

היות שכך, יש לשקול בכובד ראש את מינוי האפוטרופוס בטרם מעשה, ולהתייעץ עם גורמים מקצועיים במידת הצורך, וכן להישאר עם היד על הדופק בכל עת ולפקח על תפקודו. 

יש להיות ערים לשינויים לא צפויים ודרסטיים במצבם של חשבון הבנק או הרווחה הכלכלית של הקשיש, צעדים משפטיים בלתי צפויים, כמו שינוי נוסח הצוואה ללא התרעה מראש. 

מובן שגם סימני מצוקה נפשית או גופנית אצל הקשיש ללא סיבה ברורה, או התפנותו כביכול על דעת עצמו או ללא תיאום עם שאר בני המשפחה לבית אבות או מוסד סיעודו – כל אלו צריכים להדליק נורות אזהרה בקרב בני משפחתו של ההורה המזדקן.

לסיכום, לצד אלטרנטיבות אחרות לאפוטרופוס המיועדות לדאגה לרווחתו, חשיבותו של האפוטרופוס עדיין רבה, ולכן ישנה חשיבות רבה לבחירה של אדם הוגן, אמפטי ונבון לתפקיד.

נורות אזהרה
לשיחת ייעוץ והכוונה ללא עלות למציאת בית אבות ליקיריכם

חייגו 072-395-1175

או השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן